Skip to content
logo + popis

Ceník služeb

Určení odměny za poskytnutí právní služby je vždy předmětem dohody s klientem, přičemž se jedná o jeden z níže uvedených způsobů či jejich kombinace. V případě, že nedojde k dohodě o výši a způsobu odměny, lze tuto určit dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, v platném znění.

Určení odměny za poskytnutí právní služby je vždy předmětem dohody s klientem, přičemž se jedná o jeden z níže uvedených způsobů či jejich kombinace. V případě, že nedojde k dohodě o výši a způsobu odměny, lze tuto určit dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, v platném znění.

Hodinová sazba /

Cena za poskytované právní služby činí částku v rozmezí 1.700,- Kč až 2.000,- Kč bez DPH za každou započatou hodinu poskytnuté právní služby. Konkrétní sazba je určena podle právní náročnosti věci.

Odměna z podílu na věci /

Odměna stanovená podílem na hodnotě věci nebo na výsledku věci (odměna za úspěch). Tento způsob určení odměny je vhodný zejména tam, kde si klient není jistý výsledkem sporu, a proto nechce nést riziko případného neúspěchu. Výše takto sjednané odměny činí 15 % až 20 %.

Pevná částka /

Odměna je stanovena pevnou částkou. Nejčastěji jde o odměnu stran při zakládání obchodní korporace, převodu nemovitých věcí, popř. projektů typu přeměny společností, due diligence či developerských projektů.

r-logo-bg-icon