Skip to content
logo + popis

Company compliance

Interní úprava jednotlivých odvětví činnosti obchodních společností, soulad jednání obchodní společnosti a jejich zaměstnanců s touto úpravou za účelem optimálního chodu obchodní společnosti, tj. jednání obchodní společnosti, jejich zaměstnanců v souladu s právními předpisy, vyloučení či omezení případných negativních dopadů na obchodní společnost.

Interní úprava jednotlivých odvětví činnosti obchodních společností, soulad jednání obchodní společnosti a jejich zaměstnanců s touto úpravou za účelem optimálního chodu obchodní společnosti, tj. jednání obchodní společnosti, jejich zaměstnanců v souladu s právními předpisy, vyloučení či omezení případných negativních dopadů na obchodní společnost.

Vytvoření směrnic, popř. revize již existujících z oblasti /

Informační bezpečnost

    zavádění, využívání elektronických informačních a komunikačních technologií (např. internet, email, intranet, server, notebook, PC), opatření zabraňující jejich zneužití

Osobní údaje

definice a vymezení způsobu zpracování a nakládání osobních údajů v podmínkách obchodní korporace

Criminal Compliance

úprava mající původ v zákoně č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

Informační bezpečnost

– zavádění, využívání elektronických informačních a komunikačních technologií (např. internet, email, intranet, server, notebook, PC), opatření zabraňující jejich zneužití

Osobní údaje

– definice a vymezení způsobu zpracování a nakládání osobních údajů v podmínkách obchodní korporace

Criminal Compliance

– úprava mající původ v zákoně č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

r-logo-bg-icon