Skip to content
logo + popis

Občanské právo

Právní vztahy k nemovitým věcem /

– sepis smluv, tj. kupní, darovací, směnné, nájemní, o zřízení zástavního práva, smluv týkajících se vzniku či zániku služebností, smluv o smlouvách budoucích;

– sepis smluv o úschově kupní ceny, včetně vypracování potvrzení o nabytí účinnosti kupní smlouvy a potvrzení o úhradě části kupní ceny pro účely hypoteční banky;

– úkony bezprostředně spojené dispozicemi nemovitými věcmi, tj. návrhy na vklad práva do katastru nemovitostí (KN), zápisy či výmazy věcných břemen, zástav apod.

Developerské projekty /

– vypracování rezervační smlouvy, její korekce a revize;
vypracování smlouvy o smlouvě budoucí kupní, její korekce a revize;

– korekce pravidel klientských změn, popisu standardního vybavení jednotky, půdorysu jednotky a orientační umístění parkovacího stání;

– vypracování prohlášení vlastníka o vymezení jednotek – vypracování, revize, zastoupení v řízení o vklad prohlášení do KN;

– založení SVJ, jeho zápis do obchodního rejstříku;

– ohlášení změny údajů o jednotce k zápisu do KN – vypracování, revize;

– kupní smlouva o převodu jednotky do vlastnictví klienta – revize dle požadavků klienta, návrh na vklad jednotky do KN;

– ev. smlouva o úschově peněžních prostředků – vypracování, správa peněžních prostředků, dle požadavku hypotečních bank;

– konzultace a jednání ve věci s klienty, ověření podpisů, atd.

Správa pohledávek / 

– zajištění a jejich vymáhání;

– uplatnění v rámci nalézacího, exekučního a nebo insolvenčního řízení.

r-logo-bg-icon