Skip to content
logo + popis

Obchodní právo

Právo obchodních korporací /

– založení, změna a zrušení obchodních korporací, s tím spojené zajištění a organizace valných hromad, resp. členských schůzí;

– zápis změn dosud zapsaných skutečností v obchodním rejstříku;

– přeměny obchodních korporací.

Due Diligence /

– právní audit obchodních korporací.

r-logo-bg-icon