Skip to content
logo + popis

Pracovní právo

– komplexní právní poradenství ve věci založení pracovního poměru, jeho změny a ukončení;

– rozvržení směn, práce přesčas, pracovní pohotovost apod.;

– kolektivní vyjednávání, vypracování kolektivní smlouvy, její revize, jednání s odborovou organizací;

– uplatnění nároků mají původ v pracovním úrazu.

r-logo-bg-icon