Skip to content
ak

reichmann, advokátní kancelář, brno

Naše advokátní kancelář poskytuje klientům komplexní
právní služby ve všech oblastech práva ČR. Specializuje se zejména na právo
občanské, obchodní, rodinné, pracovní a trestní.

Všechny naše služby jsou poskytovány na míru každému klientovi.

 

Při své činnosti dbáme na důkladnou důvěrnost a ochranu veškerých dat klientů,
a to jak při jejich přenosu, správě, tak i archivaci.
Naše advokátní kancelář je pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou
svojí činností pojištěna na částku 50 mil. Kč.

Naše advokátní kancelář poskytuje klientům komplexní
právní služby ve všech oblastech práva ČR. Specializuje se zejména
na právo občanské, obchodní, rodinné, pracovní a trestní.

Všechny naše služby jsou poskytovány na míru každému klientovi.

 

Při své činnosti dbáme na důkladnou důvěrnost a ochranu veškerých dat klientů, a to jak při jejich přenosu, správě, tak i archivaci. Naše advokátní kancelář je pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou svojí činností pojištěna na částku 50 mil. Kč.

Naše kancelář

vitrreichmann-min

Mgr. Vít REICHMANN

Advokát zapsaný u České advokátní komory
pod evidenčním číslem 10808 

Vít Reichmann je advokátem vykonávající advokátní činnost jako společník obchodní společnosti REICHMANN advokátní kancelář s.r.o.

Specializuje se především na pracovní, občanské
a obchodní právo, právo obchodních společností
a rodinné právo.
Právní poradenství však poskytuje i v oblasti trestního a správního práva.

reichmann@akreichmann.cz
+420 703 150 151

r-logo-bg-icon
17

17 let jsme spolehlivým
partnerem našim klientům